سایت مرکز فقهی

                                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

                                      راهنمای پراکندگی موضوعی منابع کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

ردیف

رده گنگره

عنوان موضوع

قفسه ها

تعداد عنوان

تعداد جلد

1

A

کلیات، دائرة المعارفهای عمومی

1-3

61

131

2

B

فلسفه (کلیات، فلسفه غرب)

4-5

166

214

3

BBR

فلسفه اسلامی

6-11

557

775

4

BC-BM

منطق،فلسفه نظری،مذاهب،روانشناسی،یهودیت

12-14

429

464

5

BP1-BP4/6

اسلام – مجموعه ها

15-26

474

829

6

BP5-BP5/5

دائرة المعارفهای اسلامی

27-30

59

252

7

BP6-BP12

آثار کلی اسلام (مقالات – مواعظ)

31-35

382

529

8

BP13-BP20

فضائل اسلام، تاریخ دین اسلام

35-36

67

90

9

BP21-BP57

زندگی نامه اعلام،بزرگان اسلام،معصومین علیهم السلام و صحابه

37-66

2205

3688

10

BP58-BP104

قرآن،علوم قرآنی،تفسیر

67-95

1608

3518

11

BP106-BP145

حدیث،علوم حدیث،احادیث

96-138

1576

4769

12

BP147-BP167/9

فقه و اصول(کلیات)،اصول فقه

139-166

2223

3866

13

BP169-BP169/9

فقه (کلیات)،قواعد فقه،فقه تطبیقی

167-176

629

1219

14

BP170-BP180/996

فقه اهل سنت

177-210

2303

3813

15

BP181-BP198/6

فقه شیعه

211-270

3083

6666

16

BP200-BP244

کلام وعقاید و فرق اسلامی

295-326

3413

4315

17

BP246-BP272/8

اخلاق اسلامی،آداب و رسوم اسلامی

327-337

722

939

18

BP274-BP585

تصوف،عرفان،بهائیت

338-342

295

368

19

BQ-BZ

ادیان،مسیحیت،انجیل،بودائیسم،خداشناسی آیینی و عملی

342

58

65

20

C,D,E,F

علوم وابسته به تاریخ، تاریخ

343-366

1197

2168

21

G

جغرافیا، مردم شناسی

367

56

73

22

H

علوم اجتماعی،اقتصاد،جامعه شناسی

368-373

428

458

23

J

علوم سیاسی

374-377

268

293

24

K

حقوق

378-398

1789

2146

25

L,M,N

آموزش و پرورش،موسیقی،هنر

399-400

112

120

26

P

ادبیات (فارسی – عربی)، لغت

401 - 432

1576

2548

27

Q,R,S,T,U,V

علوم،پزشکی،کشاورزی،فناوری،علوم نظامی،علوم دریایی

433-436

251

285

28

Z

کتابشناسی

437-444

313

572

 

 

 

تعداد بازدید :267
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.